jueves, 3 de enero de 2013

Alquería de Llopis en Valencia segons Almela i Vives


Almela i Vives ens presenta aquesta imatge presa entre 1920 i 1930 dela hui desapareguda Alqueria de Llopis a València, que pel que podem observar es tracta d'un casalot tardomedieval, estructurat a través d'un pati, amb enteixinats suportats per bigues dorments sobre cans de carreus. Els documents gràfics són de vital importància per anar construint l'imaginari rural valencià.
-----------------------------------
Almela i Vives nos presenta esta imagen tomada entre 1920 y 1930 de la hoy desaparecida Alquería de Llopis en Valencia, que por lo que podemos observar se trata de un caserón tardomedieval, estructurado a través de un patio, con artesonados soportados por vigas durmientes sobre canes de sillería. Los documentos gráficos son de vital importancia para ir construyendo el imaginario rural valenciano.