sábado, 19 de abril de 2014

"Bartolomé", Crónica de una sociedad en tiempos de cambio.

                                      Contactes per la novel·la al mail: bartolome@vam10.com

Una història de ficció basada en escriptures , protocols notarials , cartes , etc . , On es descriu l'esdevenir d’una societat mitjançant l´història d'una família de la baixa noblesa del sud valencià durant els moments de canvi de l'Antic Règim , a finals del segle XVIII i durant la primera meitat del S. XIX . L'acció transcorre en paisatges de la Marina i de les comarques centrals valencianes, així com a la ciutat de València , iniciant-se la història en 1786 i abastant els convulsos moments del regnat de Carles IV , la guerra del francès , la repressió fernandina , el trienni liberal , etc...
A través de diverses famílies que representen part del poder polític i econòmic en aquestes comarques i les seves relacions amb l'església , amb certs personatges il · lustrats de l'època, etc . , S'incideix en l'estructura social , en el paper de la dona i en la manera de viure d'una societat que contempla desconcertada els successos ocorreguts en la Cort , l'esdevenir de França , de la seva Revolució. Una societat colpejada en part per la inseguretat , on primer els pirates i després els bandolers marquen la seva llei ; però una societat viva que participa de les noves tècniques i avenços en l'agrari, i també del naixement d'una indústria moderna . Fets que comporten nombrosos i gravíssims conflictes socials , aprofitats pel liberalisme per conquerir el poder . Una història centrada a Altea i la Marina, però que pretén transcendir cap a una visió universal del conflicte social .De venda a les llibreries alteanes , a la Vila Joiosa a la Llibreria Vilallibres , a València es pot trobar a les llibreries: Leo, Intertécnica (UPV) , Ramon Llull, París-Valencia (plaça Alfons el Magnànim) i Tirant Lo Blanc. En Castelló, Llibreria Argot
Novel·la en castellá.
Una historia de ficción apoyada en escrituras, protocolos notariales, cartas, etc., donde se describe el devenir de una sociedad a través de la saga de una  familia de la baja nobleza del sur valenciano durante los momentos de cambio del Antiguo Régimen, a finales del  S. XVIII y la primera mitad del S. XIX. La acción transcurre en paisajes de La Marina y de las comarcas centrales valencianas, así como en la ciudad de Valencia, iniciándose la historia en 1786 y abarcando los convulsos momentos del reinado de Carlos IV, la guerra del francés, la represión fernandina, el trienio liberal, etc...
A través de diversas familias que representan parte del poder político y económico en estas comarcas y sus relaciones con la iglesia, con ciertos personajes ilustrados de la época, etc., se incide en la estructura social, en el papel de la mujer y en la manera de vivir de una sociedad que contempla desconcertada los sucesos ocurridos en la Corte, el devenir de Francia y de su revolución. Una sociedad golpeada en parte por la inseguridad, donde primero los piratas y después los bandoleros marcan su ley; pero una sociedad viva que participa de las nuevas técnicas y avances en lo agrario, y también del nacimiento de una industria moderna. Hechos que conllevan numerosos y gravísimos conflictos sociales, aprovechados por el liberalismo para conquistar el poder. Una historia centrada en Altea y la Marina, pero que pretende transcender hacia una visión universal del conflicto social.

De venta en las librerias alteanas, en Villajoyosa en la Llibrería Vilallibres, en Valencia se puede encontrar en las librerias:  Leo, Intertécnica, Ramón Llull y París-Valencia (Plaza Alfonso el Magnánimo). En Castellón, Libreria Argot
Articulo de Bel Carrasco en El Mundo:
CULTURA

El crepúsculo del Antiguo Régimen

  • El arquitecto valenciano Miguel del Rey retrata esa época convulsa en 'Bartolomé', una novela ambientada en La Marina


El arquitecto valenciano Miguel del Rey, artífice del jardín de las Hespérides y otros importantes proyectos premiados como el edificio dela Feria de Alicante o la restauración del Ayuntamiento de Morella, acaba de realizar su primera incursión en la literatura social. A partir de la evolución de una familia, su novela 'Bartolomé'describe los cambios radicales acaecidos en el crepúsculo del Antiguo Régimen; el conflictivo tránsito del despotismo ilustrado al liberalismo.
Situada a finales del setecientos y primera mitad del ochocientos, la historia está ambientada en La Marina y las comarcas centrales valencianas, además de la ciudad de Valencia.
"Relata una historia basada en archivos recientemente encontrados de aquella época, uno de los momentos más convulsos de nuestra historia. La trama incluye un complejo repertorio de personajes, unos reales y otros ficticios, representantes del poder político y económico del reino. Aparecen miembros del poder señorial junto a personajes populares, ilustrados, caciques, frailes visionarios y bandoleros".
Un delito fue el detonante de esta novela. En concreto, un robo en una masía de La Marina. "Los papeles y documentos tirados por el suelo y el sentimiento de pérdida que me produjo esa visión, me llevaron a recomponer esos testimonios despreciados por los ladrones. Pensé que toda esa documentación contaba unas vidas, unos hechos interesantes que debía relatar", dice del Rey.
A partir de esa base, amplió sus fuentes documentales con escrituras, protocolos notariales, cartas, bibliotecas privadas, noticias publicadas en diarios, tradición oral, etcétera. "He procurado dar una visión veraz de una sociedad que contemplaba atónita el hundimiento de un mundo al son de sucesos revolucionarios en Francia, guerras en el sur europeo, la pérdida de las Colonias americanas, ciclos económicos, crisis y malestar social. Cuestiones todas ellas que aprovechó el liberalismo para conquistar el poder".
Aunque el protagonista principal es Bartolomé, del Rey destaca el importante papel que tenían las mujeres en esa época Por otra parte, los lectores interesados en la historia encontrarán una concienzuda recreación de una parte de su pasado, centrada en las relaciones sociales, económicas, así como las políticas matrimoniales de ciertos grupos sociales, sus relaciones con la iglesia y sus diversas tendencias, el papel de la mujer, el despotismo ilustrado, el populismo, el liberalismo...
correo bartolome@vam10.com


Presentación de Rafael Llorca Signes- 17-05-2014-Altea

BARTOLOMÉ
L’autor, Miguel del Rey Aynat, Altea 1948, és Arquitecte i Catedràtic d’Universitat. Especialista en Paisatge, Jardineria, Patrimoni i Arquitectura Rural ha escrit varies obres d’aquestes especialitats, i rebut varis premis, a banda de escriure també una Guia d’Altea. La publicació que presentem ara és la seua primera obra de ficción.
Aquesta obra, en primer lloc, està molt ben escrita. Amb un castellà adient, emprant expressions de l'época i respectant els noms patronímics originals en valencià: alcoleches, els noms dels carrers, roders. Garrofera, etc...
No és una novel.la històrica sinó una història novel.lada, amb una gran informació de l'epoca de finals del segle XVIII i principis del segle XIX, del que passa a Europa i al regne d'Espanya i les seues conseqüències més properes i concretes a Altea i la seua comarca. Contada en forma de novel.la per a què resulte més entretinguda la seua lectura i ho aconsegueix amb un excel.lent resultat. Ho fa, a través d'una trama basada en una saga familiar, amb les seues polítiques de matrimoni i herències, i de les relacions socials i afectives entre ells i els seus coetanis: criats, treballadors, encarregats de les finques, veïns, etc...
Els diàlegs, són molt encertats, on el llenguatge està mols adequat als personatges (sorprén que sàpiga tan bé com parlen les dones). El matriarcat existent queda molt ben reflexat: manen les dones. La jerarquia social i política del poder existent a la comarca i la seua relació amb la jerarquia de València i de l'Estat central està molt ben explicada. Quant a la part de l'economia, n'hi ha un capitol exclusivament dedicat a aquest tema, on queden exposades amb tota la senzillesa possible, sense oblidar el rigor, totes les teories econòmiques del moment i la seua pràctica a la comarca i al regne d'Espanya.
Sorprén conéixer que Altea era un viver d'oportunitats de negoci, d'enriquiment i de treball: n'hi havien mines de ferro i basalt, comerç marítim dels productes de la comarca i dels que emportaven de tornada, indústria agro-alimentària amb les panses, producció de seda, etc..., a banda de la pesquera i l'agricultura (blat, vinya,...), que després s' enfonsà per les qüestions econòmiques i polítiques que van anar donant-se, al llarg del temps. Però, és molt significatiu les dades de la població d'Altea, la qual es va quintuplicar.
Al llibre es decriuen les relacions galants amb les dones, com es feien els noviatges, d'amor i/o interés i tot el que es menejava al seu entorn. La descripció tan detallada de la moda, de com vesteixen els protagonistes, com diria Pepe Rovira, ens mostra una “escriptura que sembla que no tingui pressa, mentre ens fa veure la pressa de l'existència”.
Hi apareixen un grapat llarg de personatges (molts reals) i un els va agafant la identitat a poc a poc i es va familiaritzant amb ells, sense dificultat. A més que aquests personatges estan molt ben dibuixats i definits, tant en el seu aspecte extern com en la seua psicologia i pràctica vital.
Sembla ser que la cursa militar té molta importància en aquest temps passat com a eixida professional, sobretot per als fills no majors que no heretaven quasi res pel sistema del majoratge existent que donava el gros del patrimoni al fill major.
Gran era el poder de l'església, que aquesta família aconsegueix defugir en gran part i que anomenen com a “las manos muertas”. Estremix el relat de les diferències de classes i el rebuig, que experimenta aquesta família, de les classes més pobres. Però, sobretot, per a un habitant o visitant actual, el sorprendria saber que el paisatge que ara disfrutem, a l'entorn d'Altea, és tan diferent d'aquell d'aleshores: un terme habitat en gran part per arbres de moreres, el blat, les oliveres, les vinyes i molts poquets tarongers.
Un dels grans encerts de llibre està en els diferents nivells de lectura que es poden donar. N'hi ha lector que es quedarà més amb la trama dels personatges i en com anaven vestits, en l'arquitectura, i d'altre es fixarà més als paisatges i de com era el poble antic, etc… Això facilita la lectura a un nombre major i més variat de gent
Un pot sentir el soroll de l'aigua a la sèquia major, colcar damunt d'un cavall i menejar-se dalt al seu ritme, o trotar amb ell sobre camps d'oliveres, viatjar en carro per la Serra Bèrnia, atemorir-se davant d'un interrogatori de roders que te n'ixen al mig del camí , visitar una venta en plena muntanya i les ermites al camp, repirar la humitat de la nit amb una manta al coll, disfrutar d'una eixida de sol del segle passat o de la vista d'un cel amb estrelles sense cap llum artificial a prop, però, també, olorar el comí i la canella de les pilotes de carn picada i extasiar-se amb els dolços d'ametlla que hi descriu i fer-se una idea de com sonen els madrigals de Boccherini, encara que no els hages escoltat mai de la vida.
En definitiva, un pot informar-se i sorprendre's amb el retrat de la vida qüotidiana dels nostres avantpassats en els aspectes econòmic, polític, sociològic, humà, arquitectònic, de la moda, históric, etc...i gaudir, com si estigueres veient una sèrie o una tele-novel.la de les intrigues familiars i dels personatges, que hi apareixen. Tot un món molt complex i que en Miquel ha sabut reproduir per a goig de tots nosaltres d'una manera entretinguda, calmada, verosímil, didàctica i emocionant.
Un esqueixat esforç coronat amb un notable éxit. Moltes gràcies Miquel per aquest regal que ens has fet.

BARTOLOME
El autor, Miguel del Rey Aynat, Altea 1948, es Arquitecto y Catedrático de Universidad. Especialista en Paisaje, Jardinería, Patrimonio y Arquitectura Rural ha escrito varias obras de estas especialidades, y recibido varios premios, por las mismas,  además de escribir también una Guía de Altea. La publicación que presentamos ahora es su primera obra de ficción.
De entrada, decir que está muy bien escrita. Con un castellano adecuado, empleando expresiones de la época y respetando los nombres patronímicos originales en valenciano: alcoleches, los nombres de las calles, roders (bandoleros), garrofera, etc...
No es una novela histórica sino una historia novelada, con una gran información de la época de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, de los hechos más significativos acaecidos en Europa y en el reino de España así como de sus influencias más próximas y concretes en Altea y su comarca. Contada en forma de novela, resulta más entretenida su lectura , desarrollada a través de una trama basada en una saga familiar, con sus políticas de matrimonio y herencias, y de las relaciones sociales y afectivas entre ellos y sus coetáneos: criados, trabajadores, encargados de las fincas, vecinos, etc...
Los diálogos, son muy acertados, con un lenguaje muy adaptado a los personajes (sorprende que sepa tan bien como hablan las mujeres). El matriarcado existente queda perfectamente reflejado: mandan las mujeres. La jerarquía social y política del poder existente a la comarca y su relación con las autoridades de Valencia y del Estado central está muy bien explicada. En cuanto a la parte de la economía, hay un capitulo exclusivamente dedicado a este tema, quedando expuestas con toda la sencillez posible -sin olvidar el rigor-, todas las teorías económicas del momento y la su práctica en la Marina Baixa y en el reino de España.
Sorprende conocer que Altea era un vivero de oportunidades de negocio, de enriquecimiento y de trabajo:  habían minas de hierro y basalto, comercio marítimo con los productos de la comarca y con los que se traían de vuelta, industria agro-alimentaria con las pasas, producción de seda, etc..., además de la pesca y agricultura (trigo, viña,...), que después se hundió por las cuestiones económicas y políticas que  se fueron dando, a lo largo del tiempo. Es muy significativo el dato de que la población de Altea se quintuplicó.
En el libro se describen las relaciones galantes con las mujeres, como se formaban las parejas de novios, por amor y/o interés y todo lo que se movía a su alrededor, y una descripción tan detallada de la moda, de como visten los protagonistas, que se le puede aplicar lo que dice Pepe Rovira: “una escritura que parece que no tenga prisa, mientras nos muestra la prisa de la existencia”.
Aparecen una gran cantidad de personajes (la mayoría reales) y les vas captando la identidad poco a poco y te vas familiarizando con ellos, sin dificultad. Además de que estos personajes están muy bien dibujados y definidos, tanto en su aspecto externo como en su psicología y práctica vital.
Parece ser que la carrera militar tiene mucha importancia en este tiempo pasado como salida profesional, sobretodo para los hijos no primogénitos que no heredaban casi nada por el sistema del mayorazgo existente que daba el grueso del patrimonio al hijo mayor.
Grande era el poder de la Iglesia, del cual esta familia consigue salvarse y que nombran como  “las manos muertas”. Conmueve el relato de las diferencias de clases y el rechazo, que experimenta esta familia, de las clases más pobres, por su fasto exhibicionista. Pero, sobre todo, para un habitante o visitante actual, le llamaría la atención saber que el paisaje que ahora disfrutamos, en el entorno de Altea, es tan diferente como el de entonces: un término habitado en gran parte por árboles de moreras, el trigo, los olivos, las viñas y muy pocos naranjos.
Uno de los grandes aciertos del libro está en los diferentes niveles de lectura que se pueden dar. Habrán lectores que se quedarán más con la trama de los personajes y en como iban vestidos que con la arquitectura, y otros se fijarán más en los paisajes y como era el pueblo antiguamente, etc… Esto facilita la lectura a un número mayor y más variado de gente.
Uno puede escuchar el ruido del agua en la acequia, cabalgar sobre un caballo y a su ritmo, trotar con él sobre campos de olivos, o viajar en carro por la Sierra Bèrnia; atemorizarse ante un interrogatorio de bandoleros que inesperadamente salen al camino, visitar una venta en plena montaña y las ermitas en el campo, respirar la humedad de la noche o disfrutar de una salida del sol del siglo pasado o de la vista de un cielo estrellado, pero, también, oler el comino y la canela de las pelotas de carne picada y extasiarse con los dulces de almendra que describe, incluso de hacerse una idea de como sonaban los madrigales de Boccherini, aunque nunca en tu vida los hayas escuchado
En definitiva, puedes informarte y sorprenderte con el retrato de la vida cotidiana de nuestros antepasados en los aspectos económico, político, sociológico, humano, arquitectónico, de la moda, histórico, etc...y disfrutar, como si estuvieras viendo una serie o una tele-novela de las intrigas familiares y de los personajes, que allí aparecen. Todo un mundo muy complejo y que Miguel del Rey ha sabido reproducir para alegría de todos nosotros de una manera entretenida, calmada, verosímil, didáctica y emocionante.
Un esmerado y meritorio esfuerzo coronado con notable éxito.
Muchas gracias Miguel por este regalo que nos has hecho.

Fragmento de la presentación de la Novela “Bartolomé”  por Enric Mateu, Valencia 22 de mayo de 2014.

La  novela se estructura en dos tiempos. El primero de ellos titulado Tiempos de juventud que corresponde a los años finales del reinado de Carlos III y a los primeros de Carlos IV. Es el tiempo de la Ilustración con su objetivo de asegurar a los hombres la felicidad mediante el uso de la Razón. En este contexto los Calzas: Sebastián y  Froylana, servidores del Marqués de Aríza, pretenden la creación de un mayorazgo, pieza fundamental en el sistema de propiedad del Antiguo Régimen.

Conocemos que Sebastián es lector consumado, que posee una biblioteca y en ella libros prohibidos por el Santo Oficio, que vive la vida y el amor con plenitud no exenta de artificios estéticos y con alegre irresponsabilidad. Ya leerán sus aventuras con Carmen, su amante, mujer fuerte a la que rompe el corazón pero no quiebra su personalidad. Otra mujer Froylana lo devolverá al redil de la familia y sus obligaciones.

Con Bartolomé viajamos por las tierras de Altea y nuestro novelista nos guía por los campos y sirviéndose de las palabras pinta cuadros donde advertimos formas llenas de color, volúmenes con contornos, y sobre todo, es mi opinión, destaca la luz que ilumina todo el paisaje. Luz que traspasa su sentido físico para aflorar una sensibilidad exquisita.

Todo este mundo que musicalmente definiríamos como mozartiano, lleno de alegría de vivir que rompe, en ocasiones las tristes costuras de la Iglesia y el Santo Oficio queda roto y cuestionado por la Revolución Francesa. Y aquí entraríamos en la segunda parte titulada: La plenitud: Tiempos convulsos. Continuando con el paisaje, ahora ya no se describen las tierras ordenadas para el cultivo según las reglas de la agronomía ciencia traída de la dulce Francia. Ahora el paisaje es agreste, amenazador, sombrío, un escenario con el telón de una Sierra de Aitana misteriosa incluso peligrosa si uno se adentra en ella. El aumento de bandoleros, su creciente importancia anuncia como los rayos el inicio de la tormenta histórica que va a vivir España. Bartolomé, caballero ilustrado y leal monárquico, debe navegar a partir de ahora en el proceloso mar de la revolución. Mantendrá firme el timón, pero no le gusta la peligrosa navegación que hace y las costas  lejanas a donde se dirige le producen temor e insatisfacción.  • Puestos de Venta de la Novela:  "Bartolomé", se puede adquirir en las Librerias Mascarat, Lloret, Bou, Sevila y Mena en Altea y Altea la Vella, en València en las librerías: Leo, Paris-Valencia (Plaza Alfonso el Magnánimo), Tirant Lo Blanc ( Artes Gráficas)Ramón LLull e Intertécnica (Campus UPV). en La Llibreria Public's de Denia y en Vila-Llibres en La Vilajoiosa. En gandía en Llibreria Ambra, en Bocairent Lliberia Mariola y Manualadades María. También por correo solicitandola a "bartolome@vam10.com"

jueves, 17 de abril de 2014

Guía de Altea - cultura, patrimonio y paisaje


Guía dirigida a viajeros y amantes del patrimonio cultural. Pretende desvelar el completo patrimonio cultural que posee nuestro pueblo. En un formato sencillo y cómodo, incluye una selección de las más interesantes manifestaciones de las diversas culturas que se han asentado a lo largo del tiempo en nuestra tierra, desde sus inicios en el neolítico, pasando por las culturas íberas, romanas e islámicas, hasta llegar a la parte más importante de nuestro patrimonio, la relativa a la época fundacional de lo que hoy conocemos como Altea -1617-, con sus arquitecturas civiles, religiosas, hidráulicas, rurales y urbanas. La Guía incluye una serie de itinerarios para conocer los paisajes alteanos, tanto de huerta, como de mar y montaña.

 

Altea has an important cultural heritage, this guide aims to reveal to travelers and culture enthusiasts. Includes, in an easy and convenient format, a selection of the most interes- ting manifestations of the diverse cultures that have settled in time in our country, from its beginnings in the Neolithic through the Iberian, Roman and Islamic culture, until the most important moment: the era of the founding of what is now known as Altea -1617 - with its civil, religious, hydraulic, rural and urban architecture. The guide includes a series of itineraries for various piasajes of Altea, both rural as sea or mountain.


A la venta en las librerías Mascarat y Bou 

  Para ponerse en contacto con el editor:    guiadealtea@vam

Todos los derechos reservados sobre textos e imágenes