miércoles, 19 de diciembre de 2012

Los Lambert en Xàbia / Miguel del Rey

L'exposició de Els Lambert al Muvim és una cita imprescindible per revisitar les nostres arquitectures populars i aquells jardins perduts, la orangengarten dels Bolufer, la isola dels Cruelles,, ... imatges presentades a la manera de vistes modernistes en uns casos i en altres, com vedutes divuitesques napolitanes .... Tot un viatge a temps pretèrits d'una bellesa inigualable.
--------
La exposición de Los Lambert en el Muvim es una cita imprescindible para revisitar nuestras arquitecturas populares y aquellos jardines perdidos, la orangengarten de los Bolufer, la isola de los Cruelles,,... imagenes presentadas a la manera de vistas modernistas en unos casos y en otros, como vedutas diciochescas napolitanas.... Todo un viaje a tiempos pretéritos de una belleza inigualable.


La interesante recopilación que Josep Monter nos presenta en su libro “Andre Perret lambert, La mirada de un arquitecto 1922-1928”, Valencia 2012, una cuidada publicación de los artículos traducidos al castellano de André Lambert, donde podemos disfrutar de las arquitecturas y los dibujos del autor

lunes, 17 de diciembre de 2012

La Casa Gran a la Dena de Moll i Coll. Morella / Miguel del ReyLa Casa Gran dels senyors d'Ortells en la Dena de Coll i Moll a Morella és un palau possiblement del aixecat entre els segles XVI o XVI, aixecat potser sobre algunes arquitectures anteriors, que ha arribat fins a nosaltres en bon estat, encara que se manté la complexitat de la seva lectura. Possiblement es tracta d'un palau rural d'estructura gòtica tardana amb pati central, hui cobert, amb i un joc d'escales d'una qualitat espacial i plàstica inigualable en el repertori arquitectònic valencià, on tantes i tan interessants escales posseeix. La lògia a l'aragonesa tan primerenca fa pensar més en el s XV que el XVI per el que fa la construcció de la cada que hui veiem.

-----------

La Casa Gran de los señores d´Ortells en la Dena de Coll i Moll en Morella es un palacio posiblemente del levantado entre los siglos XVI o  XVI, levantado quizás sobre alguna arquitectura anterior, que ha llegado hasta nosotros en buen estado, lo que no quita la complejidad de su lectura. Posiblemente se trata de un palacio rural de estructura tardogótica con patio central, hoy cubierto y con un juego de escaleras de una calidad espacial y plástica inigualable en el repertorio arquitectónico valenciano, donde tantas y tan interesantes escaleras posee. La logia a la aragonesa tan primitiva nos hace pensar más en una construcción del s. XV que en el XVI.

domingo, 16 de diciembre de 2012

Casa Oliver en Xalò / Miguel del Rey

La casa Oliver a Xalò és, o era en el moment de fer aquesta fotografia el 1980, un conjunt d'arquitectura rural de primera magnitud, constava de la casa, una peça compacta de dues crugies coberta a dues aigües amb ràfec horitzontal en façana, portes i finestres de gran dimensió amb bons ferros, cantonada en cadirat ... Una casa sòlida, ben construïda, al costat d'ella un conjunt d'assecadors, un riurau d'una nau amb cinc arcs de mig punt construïts en maçoneria, al que més tard se li annexa una estufa amb un gran arc i en perfecte estat, com podem veure a la imatge. Una era d'assecar -un sequer- i davant ell un riuruau de doble nau, construït a dues aigües, amb una altra era posterior d'assecat.
Què s'haurà fet de tota aquesta cultura agraria?
La casa Oliver a Xalò es, o era en el momento de hacer esta fotografía en 1980, un conjunto de arquitectura rural de primera magnitud, constaba de la casa, una pieza compacta de dos crujías cubierta a dos aguas con alero horizontal en fachada, puertas y vanos de grandes dimensiones y protegidos por buenas rejas, esquina en sillería... Una casa sólida, bien construida, junto a ella un conjunto de secaderos, un riurau de una nave con cinco vanos construido con arcos de medio punto, al que más tarde se le anexa una estufa en perfecto estado que incluye un gran arco, como podemos ver en la imagen. Una era de secar- un sequer- y frente a él un riuruau de doble nave cubierto a dos aguas con otra era posterior de secado.
¿Qué habrá sido de él?
viernes, 14 de diciembre de 2012

Chimeneas en Ontinyent/ Miguel del Rey


Xemeneies d'antigues fàbriques tèxtils restaurades a Ontinyent - Projectes de 2009-2010
Chimeneas de antiguas fábricas textiles restauradas en Ontinyent

martes, 11 de diciembre de 2012

Torres Valencianas y sicilianas/ Miguel del Rey
Podem comparar el paregut de les torres valencianes del s. XVI i XV, com la Torre san Miquel a la Vilafranca que defensa el pas amb Aragó- Alt Maestrat-, i amb la mateixa secció de uns dels tipos de les torres sicilianes que mostra el llibre d´informació per Felip II per cal de coneixer la estructura defensiva de l´illa. ( Libro delle Torri, 1985)
--------------
Podemos ver la comparación entre las torres valencianas y las siciliaanas de los siglos XIV y XV, comparando la torre de San Miguel en Vilafranca _alt Maestrat- con la sección que nos muestra el libro de información defensiva de la isla de Sicilia presentado a Felipe II

martes, 4 de diciembre de 2012

Casa de les Torres. Altea / Miguel del Rey

Les torres de la Casa Martínez en Altea son uns dels elements arquitectonics faltans en l´imaginari col.lectiu alteá. Unes torres de un romanticisme ple, construïdes fora dels mur de la muralla renaixentista que han segut referència iconogràfica de la Altea del s. XIX y del XX, fotografiada i pintada per tots els viatgers i pintors que pasaren en quasi 200 anys
---------------------------------
Las torres de la casa Martínez en Altea son unos de los elementos que nos faltan en el imaginario alteano. unas torres de un pleno romanticismo, contruídas fuera de la muralla renacentista. Torres que han sido referencia iconográfica de la Altea del XIX y del XX, fotografiada y pintada por yodos los viajeros y fotógrafos en sus casi 200 años.
Fotografia de M. del Rey 1976