miércoles, 19 de diciembre de 2012

Los Lambert en Xàbia / Miguel del Rey

L'exposició de Els Lambert al Muvim és una cita imprescindible per revisitar les nostres arquitectures populars i aquells jardins perduts, la orangengarten dels Bolufer, la isola dels Cruelles,, ... imatges presentades a la manera de vistes modernistes en uns casos i en altres, com vedutes divuitesques napolitanes .... Tot un viatge a temps pretèrits d'una bellesa inigualable.
--------
La exposición de Los Lambert en el Muvim es una cita imprescindible para revisitar nuestras arquitecturas populares y aquellos jardines perdidos, la orangengarten de los Bolufer, la isola de los Cruelles,,... imagenes presentadas a la manera de vistas modernistas en unos casos y en otros, como vedutas diciochescas napolitanas.... Todo un viaje a tiempos pretéritos de una belleza inigualable.


La interesante recopilación que Josep Monter nos presenta en su libro “Andre Perret lambert, La mirada de un arquitecto 1922-1928”, Valencia 2012, una cuidada publicación de los artículos traducidos al castellano de André Lambert, donde podemos disfrutar de las arquitecturas y los dibujos del autor

lunes, 17 de diciembre de 2012

La Casa Gran a la Dena de Moll i Coll. Morella / Miguel del ReyLa Casa Gran dels senyors d'Ortells en la Dena de Coll i Moll a Morella és un palau possiblement del aixecat entre els segles XVI o XVI, aixecat potser sobre algunes arquitectures anteriors, que ha arribat fins a nosaltres en bon estat, encara que se manté la complexitat de la seva lectura. Possiblement es tracta d'un palau rural d'estructura gòtica tardana amb pati central, hui cobert, amb i un joc d'escales d'una qualitat espacial i plàstica inigualable en el repertori arquitectònic valencià, on tantes i tan interessants escales posseeix. La lògia a l'aragonesa tan primerenca fa pensar més en el s XV que el XVI per el que fa la construcció de la cada que hui veiem.

-----------

La Casa Gran de los señores d´Ortells en la Dena de Coll i Moll en Morella es un palacio posiblemente del levantado entre los siglos XVI o  XVI, levantado quizás sobre alguna arquitectura anterior, que ha llegado hasta nosotros en buen estado, lo que no quita la complejidad de su lectura. Posiblemente se trata de un palacio rural de estructura tardogótica con patio central, hoy cubierto y con un juego de escaleras de una calidad espacial y plástica inigualable en el repertorio arquitectónico valenciano, donde tantas y tan interesantes escaleras posee. La logia a la aragonesa tan primitiva nos hace pensar más en una construcción del s. XV que en el XVI.

domingo, 16 de diciembre de 2012

Casa Oliver en Xalò / Miguel del Rey

La casa Oliver a Xalò és, o era en el moment de fer aquesta fotografia el 1980, un conjunt d'arquitectura rural de primera magnitud, constava de la casa, una peça compacta de dues crugies coberta a dues aigües amb ràfec horitzontal en façana, portes i finestres de gran dimensió amb bons ferros, cantonada en cadirat ... Una casa sòlida, ben construïda, al costat d'ella un conjunt d'assecadors, un riurau d'una nau amb cinc arcs de mig punt construïts en maçoneria, al que més tard se li annexa una estufa amb un gran arc i en perfecte estat, com podem veure a la imatge. Una era d'assecar -un sequer- i davant ell un riuruau de doble nau, construït a dues aigües, amb una altra era posterior d'assecat.
Què s'haurà fet de tota aquesta cultura agraria?
La casa Oliver a Xalò es, o era en el momento de hacer esta fotografía en 1980, un conjunto de arquitectura rural de primera magnitud, constaba de la casa, una pieza compacta de dos crujías cubierta a dos aguas con alero horizontal en fachada, puertas y vanos de grandes dimensiones y protegidos por buenas rejas, esquina en sillería... Una casa sólida, bien construida, junto a ella un conjunto de secaderos, un riurau de una nave con cinco vanos construido con arcos de medio punto, al que más tarde se le anexa una estufa en perfecto estado que incluye un gran arco, como podemos ver en la imagen. Una era de secar- un sequer- y frente a él un riuruau de doble nave cubierto a dos aguas con otra era posterior de secado.
¿Qué habrá sido de él?
viernes, 14 de diciembre de 2012

Chimeneas en Ontinyent/ Miguel del Rey


Xemeneies d'antigues fàbriques tèxtils restaurades a Ontinyent - Projectes de 2009-2010
Chimeneas de antiguas fábricas textiles restauradas en Ontinyent

martes, 11 de diciembre de 2012

Torres Valencianas y sicilianas/ Miguel del Rey
Podem comparar el paregut de les torres valencianes del s. XVI i XV, com la Torre san Miquel a la Vilafranca que defensa el pas amb Aragó- Alt Maestrat-, i amb la mateixa secció de uns dels tipos de les torres sicilianes que mostra el llibre d´informació per Felip II per cal de coneixer la estructura defensiva de l´illa. ( Libro delle Torri, 1985)
--------------
Podemos ver la comparación entre las torres valencianas y las siciliaanas de los siglos XIV y XV, comparando la torre de San Miguel en Vilafranca _alt Maestrat- con la sección que nos muestra el libro de información defensiva de la isla de Sicilia presentado a Felipe II

martes, 4 de diciembre de 2012

Casa de les Torres. Altea / Miguel del Rey

Les torres de la Casa Martínez en Altea son uns dels elements arquitectonics faltans en l´imaginari col.lectiu alteá. Unes torres de un romanticisme ple, construïdes fora dels mur de la muralla renaixentista que han segut referència iconogràfica de la Altea del s. XIX y del XX, fotografiada i pintada per tots els viatgers i pintors que pasaren en quasi 200 anys
---------------------------------
Las torres de la casa Martínez en Altea son unos de los elementos que nos faltan en el imaginario alteano. unas torres de un pleno romanticismo, contruídas fuera de la muralla renacentista. Torres que han sido referencia iconográfica de la Altea del XIX y del XX, fotografiada y pintada por yodos los viajeros y fotógrafos en sus casi 200 años.
Fotografia de M. del Rey 1976

miércoles, 21 de noviembre de 2012

El espai del Riurau i sequer de Giner a Xaló / Miguel del Dey

Riurau i Sequer de Giner en Xaló, un espai on se poden viure els proporcions, les formes i el caràcter de aquell mon agrari de la pansa de Vuit-cents a La Marina
-------
El Riurau y Secadero de Giner en Xaló, donde se puede vivir la experirencia de las formas, las proporciones y el carácter agrario de aquel mundo de la cultura del uva pasa del Ochocientos en La Marina
 

domingo, 18 de noviembre de 2012

ICSID de 1971 a Eivisa / Expo a Barcelona - per Miguel del Rey


L'expo del MACBA a Barcelona ens rememora el Congrés del ICSID a Ibiza al 1971  el que va ser un succés de particular imporancia per al debat de les idees sobre art, arquitectura, disseny, relació amb el pasisaje, etc. i es pregunta si les seves idees poden ser útils en el moment actual.
Per als que vam estar i vam viure de joves aquella primavera de llibertat en un univers formalment hippy però carregat de futur i noves experiències, ens porta records i promeses encara carregades de futur

La expo del MACBA en Barcelona nos rememora el Congreso del ICSID en 1971 en Ibiza, lo que fue un suceso de particular imporancia para el debate de las ideas sobre arte, arquitectura, diseño, relación con el pasisaje, etc. y se pregunta si sus ideas pueden ser utiles en el momento actual.
Para los que estuvimos y vivimos de jóvenes aquella primavera de libertad en un universo formalmente hippy pero cargado de futuro y nuevas experiencias, nos trae bueos recuerdos y promesas cargadas de futuro

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Torre del Magistre- Alboraia / Miguel del Rey

La Torre de Magistre en Alboraia. Seguint en les torres valencianes presentem hui una torre barroca però dintre de la questió creada amb el chapitell; en este cas pren les formes curvilinees que ya podem vorer a les torres campanar de l´església del Temple, de la mateixa època. L´influencia entre l´arquitectura popular i l´arquitectura culta, es un fet en la arquitectura rural.

Lo rural y la arquitectura de Glenn Murcutt/ Miguel del Rey


L'arquitectura de Glenn Murcutt ens mostra una vinculació amb lo rural molt atractiva, precisament es tracta d'una lliçó d'honestedat, d'ús de materials contemporanis, de "allò eminentment constructiu" que estava vigent en la millor de les
arquitectures rurals que de manera intemporal hem tingut i que han construït els nostres paisatges heretats. D'allò que també van saber fer els mestres d'obra que van sortir de l'Acadèmia a la fi del segle XVIII i durant els primers anys del XIX, personatges que van forjar les bases de la nostra arquitectura tradicional moderna que avui trobem tan nostra.
Glenn Murcutt ens ofereix aquesta mirada neta i aestilística tan pròpia del rural. Enhorabona Glenn per teua obra. El Croquis, al contrari de la seua política de "globalització" i vulgarització de l'arquitectura, ens ofereix, com sempre carregada de plom en les seves pàgines, l'obra d'aquest deliciós arquitecte en el seu últim número.
-----------------------------------------------------------------------------------------
La arquitectura de Glenn Murcutt nos muestra una vinculación con lo rural muy atractiva, precisamente se trata de una lección de honestidad, de uso de materiales contemporáneos, de “aquello eminentemente constructivo” que estaba vigente en la mejor de las arquitecturas rurales que de manera intemporal hemos tenido y que han construido nuestros paisajes heredados. De aquello que también supieron hacer los maestros de obra que salieron de la Academia a finales del S XVIII y durante los primeros años del XIX, personajes que forjaron las bases de nuestra arquitectura tradicional moderna que hoy encontramos tan nuestra.
Glenn Murcutt nos ofrece esa mirada limpia y aestilística tan propia de lo rural. Enhorabuena Glenn por tu obra. El Croquis, al contrario de su política de “globalización” y vulgarización de la arquitectura, nos ofrece, como siempre cargada de plomo en sus páginas, la obra de este delicioso arquitecto en su último número
 

lunes, 12 de noviembre de 2012

L'alqueria de la Tanca, Horta Nord, ValènciaAlqueria amb torreta miramar en la imatge que ens aporta Lluís Guarner en el seu llibre, Valencia, tierra y alma de un país, publicat el 1974
Una torre coberta a la manera tradicional valenciana després de la incorporació del chapitel que el classicisme incorpora en l'arquitectura de la gran casa senyorial valenciana a partir del s. XVII i que s'assumeix com a pròpia l'arquitectura rural a partir d'aquest moment en la configuració de la torre a la comarca de l'Horta
----------------
Alquería con torreta miramar en la imagen que nos aporta Lluís Guarner  en su libro, publicado en 1974
Una torre cubierta a la manera tradicional valenciana tras la incorporación del chapitel que el clasicismo incorpora en la arquitectura de la gran casa señorial valenciana a partir del s. XVII y que se asume como propia la arquitectura rural a partir de ese momento en la configuración de la torre en la comarca de l´Horta

domingo, 11 de noviembre de 2012

Sequers de Sol a Xalò / Miguel del Rey


Sequers de Sol a Xalò, annexos al conjunt es riuraus i Sequers de Giner. Una part molt particular d'un conjunt patrimonial d'una qualitat excepcional que l'Ajuntament de Xaló, i la Família Giner per la seua banda, estan intentant conservar per la qualitat de la seua arquitectura, el valor etnològic del conjunt i el potencial cultural que aquest conjunt té en aquest intentar ressorgir d'una tradició tan pròpia de les Marines com és la història i la tradició del raïm passa. Un producte carregat d'història i potser de futur en ser una alternativa diferenciada de producció agrària, enològica i pròpia del món de la pastisseria i el consum tradicional i de qualitat.
-------------------------------
Secaderos de Sol en Xalò, anexos al conjunto se riuraus y sequers de Giner. Una parte muy particular de un conjunto patrimonial de una calidad excepcional que el Ayuntamiento de Xaló, y la Familia Giner, por su parte están intentando conservar por la calidad de su arquitectura, el calor etnológico del conjunto y el potencial cultural que dicho conjunto tiene en este intentar resurgir de una tradición tan propia de Las Marinas como es la historia y la tradición de la uva pasa. Un producto cargado de historia y quizás de futuro al ser una alternativa diferenciada de producción agraria, enológica y propia del mundo de la pastelería y el consumo tradicional y de calidad