miércoles, 29 de agosto de 2012

Antic riurau al Riquet-Altea / Miguel del Rey

Una de les més velles construccions d'aquests assecadors que trobem a la Marina pot ser aquest riurau situat a la partida del Riquet a Altea i que este mati ens ha mostrar Pere Soler; una peça originària de tres obertures frontals amb obertures laterals, d'un primitivisme extrem, amb fàbriques indisciplinades aparellades amb pedra de despedrar el propi entorn i morters d'argila amb una mica de calç, amb obertures construïts per carregadors de rolls dobles sense desbastar i brancals poc definides.


domingo, 26 de agosto de 2012

paisaje del cultivo de arroz

Estructura agraria del cultivo de arroz.
Las barracas del pechinar entre parcelas inundadas que reflejan el cielo.
Un frágil ecosistema en inquietante equilibrio.
Y la torre eléctrica como único elemento vertical, en tensión con un paisaje horizontal lleno de matices.


viernes, 17 de agosto de 2012

Antic riurau a Altea...Entorn a la seua arquitectura

En el concepte del riurau hi ha l´idea clàssica de "construir espai" abans del tan estès concepte modern de construir per a una funció concreta. Tipològicament és un porxo assecador de la família de les llotges diàfanes de gran tradició en la cultura valenciana i catalana en general, un assecador que s'ha anat ajustant a uns usos, prenent unes formes, resolent amb uns materials, els propis del lloc i adequats als usos concrets.
El seu origen tradicional vinculat a la idea de construir espai de manera abstracta és el que li permet aquesta versatilitat, aquest caràcter de espai viu. Com són tots els espais del l'arquitectura tradicional: sistemes espacials i constructius millorats per l'observació, per l'ofici, i per l'adequació en el temps a qualsevol ús-, i com deia Vitruvi i els tractadistes clàssic: "per l'ofici van arribar al art ". Per això són tan bonics. Deia Vitruvi. ".. I observant les cobertes alienes millorar la seves pròpies ....". És la cultura de l'antidisseny i per això és tan difícil incorporar aquestes peces en una arquitectura contemporània. Es pot incorporar la idea, el concepte d'espai filtrant que dóna suport a la vida domèstica, però les formes és una altra qüestió.

jueves, 9 de agosto de 2012

Moli Hidràulic a Altea

Galeries interiors perfectament restaurades sistema d'un molí hidràulic de propietat privada a Altea,
amb la caiguda de l'aigua des del cub pels cárcavos que acollien les rodes generatrius i després d'ells la galeria de sortida de l'aigua cap al socaz per a la seua devolució a la séquia mare després del desnivell.
------------------------------------
Galerías interiores perfectamente restauradas del sistema de un molino hidráulico de propiedad privada en Altea, con la caida del agua desde el cub por los cárcavos que cobijaban las ruedas generatrices y tras ellos la galería de salida del agua hacia el socaz para su devolución a la acequia madre tras el desnivel.

martes, 7 de agosto de 2012

A Darío Gazapo

Que injustos son los dioses, se han llevado a Darío, uno de los mejores, de los más brillantes defensores de la buena arquitectura. Será difícil reconducir la trayectoria que marcaste y aunque tu vacío será enorme, tu recuerdo llenará voluntades y ansias por seguir en el camino de aquellos paisajes culturales que tanto te llenaban

jueves, 2 de agosto de 2012

panel cerámico inicios S. XIX / MdR

Panel cerámico. Masía de San Juan Bautista- Marina Baixa

Sobre el Jardín de Monforte/ por José Vicente Boscá

Un articulo publicado en el levante por José Vicente Boscá el 16 -12-09 sobre los orígenes y documentos inéditos del antiguo Hort de Romero