miércoles, 6 de junio de 2012

Casa en Sollana junto a la AlbuferaCasa compacta de dues crugies, asimètrica, amb ràfec horitzontal, a la qual s'adossa una porxada lateral. Davant seu un assecador d'arròs i un embarcador, més uns arbres esvelts i capaços de generar l'ombra necessària per acollir la vida a l'aire lliure. És la imatge característica d'una cultura rural que no per repetida és menys atractiva.
Casa compacta de dos crujías, asimétrica, con alero horizontal, a la cual se adosa una porxada lateral. Frente a ella un secadero de arroz y un embarcadero, más unos árboles esbeltos  y capaces de generar la sombra necesaria para cobijar la vida al aire libre. Es la imagen característica de una cultura rural que no por repetida es menos atractiva.