domingo, 23 de septiembre de 2012

Pouet de la casa Ponsoda a Moncada


Un pouet inestable a Moncada? El pouet de la Casa Ponsoda. Un elegant regal modernista en lluita amb les arrels de un pi. Qui guanyará? — en Foto Miguel del Rey 2012

domingo, 9 de septiembre de 2012

Casa principal de l´Alquería del Moro en València

La casa principal de l'alqueria del Moro i accés al carrer central del conjunt de l'alqueria abans de l'abandonament total i la desídia amb la qual es tractat des de fa 15 anys a aquest importantíssim conjunt, possiblement un dels més impor
tants de tot el territori valencià. La seua pèrdua ens roba una part de la nostra història, la que ens indica com era el concepte de alqueria en època medieval, que només la fortuna ens va permetre conservar i uns desaprensius i ignorants dirigents són incapaços de conservar.
---------
La casa principal de la alquería del Moro y acceso a la calle central del conjunto de la alquería antes del abandono total y la desidia con la que se tratado desde hace 15 años a este importantísimo conjunto, posiblemente uno de los más importantes de todo el territorio valenciano. Su pérdida nos roba una parte de nuestra historia, la que nos indica como era el concepto de alquería en época medieval, que solo la fortuna nos permitió conservar y unos desaprensivos e ignorantes dirigentes son incapaces de conservar. Imagen de 1998
 — en Foto de Miguel del Rey 1998

miércoles, 5 de septiembre de 2012

Cases amb volta i cases cúbiques al Baix Maestrat


Casa amb volta i casa cúbica en Peniscola, formes arcaiques de la nostra arquitectura rural que s'han mantingut en aquestes terres del Baix Maestrat fins als nostres dies i hui estan en veritable perill d'existir ... si és que existeixen. la foto és del 2002
Casa con bóveda y casa cúbica en Peniscola, formas arcaicas de nuestra arquitectura rural que se han mantenido en estas tierras del Baix Maestrat hasta nuestros días y hoy están en verdadero peligro de subsistir... si es que existen. la foto es de 2002