miércoles, 6 de junio de 2012

Casa en Sollana junto a la AlbuferaCasa compacta de dues crugies, asimètrica, amb ràfec horitzontal, a la qual s'adossa una porxada lateral. Davant seu un assecador d'arròs i un embarcador, més uns arbres esvelts i capaços de generar l'ombra necessària per acollir la vida a l'aire lliure. És la imatge característica d'una cultura rural que no per repetida és menys atractiva.
Casa compacta de dos crujías, asimétrica, con alero horizontal, a la cual se adosa una porxada lateral. Frente a ella un secadero de arroz y un embarcadero, más unos árboles esbeltos  y capaces de generar la sombra necesaria para cobijar la vida al aire libre. Es la imagen característica de una cultura rural que no por repetida es menos atractiva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario