viernes, 17 de agosto de 2012

Antic riurau a Altea...Entorn a la seua arquitectura

En el concepte del riurau hi ha l´idea clàssica de "construir espai" abans del tan estès concepte modern de construir per a una funció concreta. Tipològicament és un porxo assecador de la família de les llotges diàfanes de gran tradició en la cultura valenciana i catalana en general, un assecador que s'ha anat ajustant a uns usos, prenent unes formes, resolent amb uns materials, els propis del lloc i adequats als usos concrets.
El seu origen tradicional vinculat a la idea de construir espai de manera abstracta és el que li permet aquesta versatilitat, aquest caràcter de espai viu. Com són tots els espais del l'arquitectura tradicional: sistemes espacials i constructius millorats per l'observació, per l'ofici, i per l'adequació en el temps a qualsevol ús-, i com deia Vitruvi i els tractadistes clàssic: "per l'ofici van arribar al art ". Per això són tan bonics. Deia Vitruvi. ".. I observant les cobertes alienes millorar la seves pròpies ....". És la cultura de l'antidisseny i per això és tan difícil incorporar aquestes peces en una arquitectura contemporània. Es pot incorporar la idea, el concepte d'espai filtrant que dóna suport a la vida domèstica, però les formes és una altra qüestió.


Els riuraus que tenim els haurem de mantenir i lluitar per conservar-los i restaurar-los, però sent conscients que és una arquitectura que pertany a una altra cultura, un altre món, un món preterit que mai més tornarà, es pot repetir la forma, però no l'ànima, , doncs en el fons si els repetíssim tindríem aquell sobre el qual es basava una novel • la de la P. Highsmith, el "tremolor de la falsificació".
----------
En el concepto del riurau está la idea clásica de "construir espacio" antes del tan extendido concepto moderno de construir para una función concreta. Tipologicamente es un porche secadero de la familia de las lonjas diáfanas de gran tradición en la cultura valenciana y catalana en general; un secadero que se ha ido ajustando a unos usos, tomando unas formas, resolviéndose con unos materiales, los propios del lugar y adecuados a los usos concretos.
Su origen tradicional vinculado a la idea de construir espacio de manera abstracta es lo que le permite esa versatilidad, ese carácter de espaciovivo. Como son todos los espacios del la arquitectura tradicional: sistemas espaciales y constructivos mejorados miedo la observación, por el oficio, y por la adecuación en el tiempo a cualquier uso-, y con decía Vitruvio y los tratadistas clásico: "por el oficio llegaron al arte". Por eso son tan bonitos. Decía Vitruvio. ".. y observando las cubiertas ajenas mejoraron la suyas propias ....". Es la cultura del antidiseño y por ello es tan difícil incorporar estas piezas en una arquitectura contemporánea. Se puede incorporar la idea, el concepto de espacio filtrante que da soporte a la vida doméstica, pero las formas es otra cuestión.
Los riuraus que tenemos los deberemos que mantener y luchar por conservarlos y restaurarlos, pero siendo conscientes que es una arquitectura que pertenece a otra cultura, otro mundo, un mundo preterido que nunca más volverá; se puede repetir la forma, pero no el alma,, pues en el fondo si los repitiéramos tendríamos aquel sobre el que se basaba una novela de la P. Highsmith, el "temblor de la falsificación"