martes, 16 de abril de 2013

l´Alquería del Rei en Campanar / Miguel del Rey

Planol i vista del conjunt al inici del 2000. Foto i plantes publicades en el Llibre "Arquitectura Rural Valenciana", M del Rey/ 2010

 


Conjunt de l´alqueria del Rei al Camí del Pouet a Campanar, un dels conjunts més interessant del patrimoni rural de l'entorn de la ciutat de València. Es tracta d'una casa de planta basiical, centrada amb dos cossos laterals, un esquema que es dóna entre els segles XIV al XVI, quan el concepte de alqueria no és el de casa aïllada, sinó el contrari, grup de cases al voltant d'una principal . És a dir la casa del senyor més les cases de colons en el seu entorn. D'aquest esquema queden només tres exemples a cadascú més deteriorat per la desídia de l'administració: Aquest de Campanar, l'alqueria del Moro i l'Alqueria Fonda a Poble Nou. En aquest cas veiem el conjunt en el moment de l'expropiació per l'Ajuntament amb fins d'interès públic. La casa estava en perfectes condicions i habitada. Després de la expropiació la casa no ha estat usada mai, es va abandonar i ara els simpàtics ocupes han acabat la tasca destrossant tot. No hi ha més comentari. Menys mal que es un Be de Relevància Local

--------------------------------

Conjunto de la a alquería del Rei en el Camí del Pouet en Campanar, uno de los conjuntos más interesante del patrimonio rural del entorno de la ciudad de Valencia. Se trata de una casa de planta basiical, centrada con dos cuerpos laterales, un esquema que se da entre los siglos XIV al XVI, cuando el concepto de alquería no es el de casa aislada, sino lo contrario, grupo de casas entorno a una principal. O sea la casa del señor mas las casas de colonos en su entorno. De este esquema quedan solo tres ejemplos a cada cual mas detriorado por la desidia de la administración: Este de Campanar, la alquería del Moro y la Alquería Fonda en Poble Nou. En este caso vemos el conjunto en el momento de la expropiación por el Ayuntamiento con fines de interés público. La casa estaba en perfectas condiciones y habitada. Tras la expropiación la casa no ha sido usada, se abandonó y ahora los simpáticos ocupas han acabado la labor destrozándola. No hay más comentario. y menos mal que es un Bien de Relevancia Local