domingo, 22 de diciembre de 2013

"Bartolomé". Crónica de una sociedad en tiempos de cambio. Una novela de Miguel del ReyBARTOLOMÉ, és el nom de la novel·la de Miguel del Rey que veurà la llum aquest mes de gener i que espero estigua present en els millors llibreries. El llibre, escrit en castellà, de format de 210 x 135 mm . de 650 pàgines en rústica, de 18 € de preu, tindrà una primera edició de 250 exemplars numerats.
És una crònica basada en escriptures i protocols notarials , articulada amb llicències novel·lesques , que descriu l'esdevenir d' una família de la baixa noblesa en a els moments finals de l'Antic Regim on és deixen entreveure a els seus conflictes i interessos Tant amb l' aristocràcia, com a model dominant en un primer moment , i més tardana amb la naixent burgesia de les terres del sud valencià .
La Marina, al costat de la muntanya meridional i la ciutat de València , són l'escenari de la trama en els finals del Set-cents i primera meitat del Vuit-cents. Altea, Xàbia, Calp, Benimantell, la Vila, València, Bocairent, la Vall de Travadell, el Alcoiá, Gandia ... pobles i ciutats cobren vida en paisatges físics i humans d'època, on apareixen personatges reals de famílies que en aquest moment representen part del poder polític i econòmic d'aquestes comarques : individus que tenen el poder senyorial o el poder local , al costat de personatges populars, representants de la Corona, il·lustrats, afrancesats, frares trastornats, cacics i bandolers de l'època.
L'acció es recolza en fets esdevinguts i documentats a partir d'escriptures , protocols notarials , cartes, restes de biblioteques privades d'aquest temps , notícies publicades a diaris d'època , bibliografia especialitzada , tradició oral, etc..  Procurant una visió complexa d'una societat que contempla atònita l'enfonsament d'un món al so de successos revolucionaris a França, guerres al sud europeu, la pèrdua de les Colònies americanes, cicles econòmics, crisi i malestar social..., qüestions totes elles que aprofita el liberalisme per conquerir el poder.
Per a les persones que mostren interès per el llibre i desitgen un exemplar, podin enviar un correu a l' adreça de la novel·la: bartolome@vam10.com, indicant el seu interès i el seu nom, i tindran un desconter en recollir el llibre a la seu editora a València o Altea.

BARTOLOMÉ , es la única obra de ficción, en este caso histórica, de Miguel del Rey. Es una saga basada en escrituras, protocolos notariales y hechos acaecidos en nuestras tierras del sur valenciano, articulada con licencias novelescas, que describe el devenir de una familia de la baja nobleza en los momentos finales del Antiguo Régimen, donde se dejan entrever sus conflictos e intereses, tanto con la aristocracia, como modelo dominante en un primer momento, como más tarde con la naciente burguesía en estas tierras.

La Marina, al lado de la montaña meridional y la ciudad de Valencia, son escenarios de la trama quw se desarrolla en los finales del Setecientos y primera mitad del Ochocientos. Altea, Xàvia, Calp, Benimantell, la Villa, Valencia, Bocairent, el Valle de Travadell, el Alcoiá, Gandia ... pueblos y ciudades cobran vida en paisajes físicos y humanos de época, donde aparecen personajes reales de familias que en este momento representan parte del poder político y económico de estas comarcas: individuos que tienen el poder señorial o el poder local, junto a personajes populares, representantes de la Corona, ilustrados, afrancesados, frailes trastornados, caciques y bandoleros de la época.

La acción se apoya en hechos ocurridos y documentados a partir de escrituras, protocolos notariales, cartas, restos de bibliotecas privadas de este tiempo, noticias publicadas en periódicos de época, bibliografía especializada, así como una importante dosis de tradición oral. Procurando una visión compleja de una sociedad que contempla atónita el hundimiento de un mundo en el sonido de sucesos revolucionarios en Francia, guerras en el sur europeo, la pérdida de las Colonias americanas, ciclos económicos, crisis y malestar social ... , cuestiones todas ellas que aprovecha el liberalismo para conquistar el poder.

Las personas que muestren interés por el libro pueden encontrarlo en las librerías Mascarat o Bou en Altea en ediciones renovadas.