miércoles, 5 de septiembre de 2012

Cases amb volta i cases cúbiques al Baix Maestrat


Casa amb volta i casa cúbica en Peniscola, formes arcaiques de la nostra arquitectura rural que s'han mantingut en aquestes terres del Baix Maestrat fins als nostres dies i hui estan en veritable perill d'existir ... si és que existeixen. la foto és del 2002
Casa con bóveda y casa cúbica en Peniscola, formas arcaicas de nuestra arquitectura rural que se han mantenido en estas tierras del Baix Maestrat hasta nuestros días y hoy están en verdadero peligro de subsistir... si es que existen. la foto es de 2002