viernes, 5 de julio de 2013

El camí entre Alfara i Carpesa / Miguel del ReyEl camí entre Alfara i Carpesa manté un fort caràcter rural i es desenvolupa per un paisatge d'horta molt característic. Connecta aquests dos pobles quasi en paral · lel al traçat del barranc del Carraixet. La transició dels horts al costat del traçat de la sèquia de Moncada i el progressiu canvi a hortes d'hortalisses i conreus herbacis de l'horta de Tormos, caracteritzen el paisatge. Aquest va adquirint profunditat a mesura que ens acostem a Carpesa, ja que els horts d'Alfara restringeixen en part la perspectiva de fons. Cap al sud podem observar la silueta dels poblats de Carpesa, Bonrepòs i Mirambell, Vinalesa, etc. On els seus campanars anuncien des de lluny els diferents pobles

L'inici del camí, al costat de la plaça de San Diego està una mica deteriorat per la particular intervenció urbanística enfront de l'antic convent franciscà, una mica més endavant es travessa el caixer de la séquia de Moncada en les proximitats de l'antic i avui bastant deslluït Moli del Patriarca, per acostar-se al pont sobre la nova llera del drenatge d'aquesta zona de l'horta que aboca aigües al Carraixet. Fins a aquest punt s'anomena Carrer de Sant Bartolome. Des d'aquest punt el camí es dirigeix ​​fins al límit del terme d'Alfara entre horts de tarongers i altres fruiters.

En la encreuament amb el camí de la ratlla amb Carpesa, es troba la Fita de Terme, element foral de carreus sobre una columneta marcant l'antic terme de València. A partir d'aquest punt el camí pren el nom de Camí del Calvari i es dirigeix ​​a Carpesa passant prop del nou cementeri i arriba fins a l'ermita del Calvari. Un bon passeig per gaudi el paisatge i la posible companyia.

-------------------

El camino entre Alfara y Carpesa mantiene un fuerte carácter rural y se desarrolla por un paisaje de huerta muy característico. Conecta estos dos pueblos casi en paralelo al trazado del barranco del Carraixet. La transición de los huertos junto al trazado de la acequia de Moncada y el progresivo cambio a huertas de hortalizas y cultivos herbáceos de la huerta de Tormos, caracterizan el paisaje. Este va adquiriendo profundidad a medida que nos acercamos a Carpesa, ya que los huertos de Alfara restringen en parte la perspectiva de fondo. Hacia el sur podemos observar la silueta de los poblados de Carpesa, Bonrepos i Mirambell, Vinalesa, etc. Donde sus campanarios anuncian desde lejos los distintos pueblos

El inicio del camino, junto a la plaza de San Diego está algo deteriorado por la particular intervención urbanística frente al antiguo convento franciscano; un poco más adelante se atraviesa el cajero de la acequia de Moncada en las proximidades del antiguo y hoy bastante ajado Moli del Patriarca, para acercarse al puente sobre el nuevo cauce del drenaje de esta zona de la huerta que vierte aguas al Carraixet. Hasta este punto se denomina Calle de san Bartolome. Desde este punto el camino se dirige hasta el límite del Término de Alfara entre huertos de naranjos y otros frutales.

En el encuentro con el camino de la raya con Carpesa, se encuentra el Mojón de Término, elemento foral de sillería sobre una columnilla marcando el antiguo Término de Valencia. A partir de este punto el camino toma el nombre de Camí del Calvari y se dirige a Carpesa pasando cerca del nuevo cementerio y llega hasta la ermita del Calvario. Un buen paseo para disfrutar el paisaje y la posible compañía.