martes, 16 de julio de 2013

Molí de Bonany - Benimamet, València


Construcció d'origen Medieval, segle XV, si bé és molt probable que es remunta a època de la conquesta de València per Jaume I al segle XIII. Va seguir en funcionament fins al segle XIX com a molí fariner i també com batà de teixits, però ja en el segle XX va ser perdent les seues funcions tradicionals.

Construcción de origen Medieval, siglo XV , si bien es muy probable que se remonta a época de la conquista de Valencia por Jaime I en el siglo XIII. Siguió en funcionamiento hasta el siglo XIX como molino harinero y también como batán de tejidos, pero ya en el siglo XX fue perdiendo sus funciones tradicionales.