sábado, 15 de marzo de 2014

LLengues de Palmar-Calvet en ValènciaAquest partidor es troba sobre el rec del Palmar, un vessament peculiar de la zona entre València i Alboraia, que en els últims anys ha entrat a formar part de la sèquia de Rascanya, estant situat a uns 280 m. aigües avall de les anteriors llengües de Palmar - Masquefa. Correspon la seua ubicació a la partida del Racó de Sant Llorenç, al terme municipal de València, entre l'actual avinguda Hermanos Machado o ronda nord al barri d'Orriols, i els termes municipals de Tavernes - Blanques i Alboraia. S'accedeix al lloc per un camí que parteix de l'entrada a les noves cotxeres del metro situades al costat d'aquesta ronda nord.

Donada la seua localització sobre aquesta sèquia, la construcció no correspon a la lògica de la creació dels sistemes hidràulics de l’Horta per la qual cosa no es pot assegurar per ara que els seus orígens siguin d'època medieval islàmica. És cert que hi ha referències dels segles XIV i XV a aquestes sèquia del Palmar pel que almenys se li pot atribuir una data baix medieval per a la seua creació. Sens dubte s'ha mantingut durant segles fins a la recent reconstrucció del caixer de la séquia en formigó .

Aquest partidor , com tots els del tipus de llengua consisteix en un tallamar de pedra situat al centre de la sèquia del Palmar i el qual divideix l'aigua en dues parts proporcionals entre els dos braços que neixen des d'aquí : per l'esquerra , sortint en angle recte cap Alboraia , continua l'esmentada séquia del Palmar en direcció fins al mar. Mentre que , per la dreta , segueix la sèquia de Calvet que actualment segueix pel marge urbà meridional de la població d'Alboraia.Este partidor se encuentra sobre la acequia del Palmar, una escorrentía peculiar de la zona entre Valencia y Alboraia, que en los últimos años ha entrado a formar parte de la acequia de Rascanya; estando situado a unos 280 m. aguas abajo de las anteriores lenguas de Palmar - Masquefa. Corresponde su ubicación a la partida del Racó de Sant Llorenç, en término municipal de Valencia, entre la actual avenida Hermanos Machado o ronda norte en el barrio de Orriols, y los términos municipales de Tavernes - Blanques y Alboraia. Se accede al lugar por un camino que parte de la entrada a las nuevas cocheras del metro situadas junto a dicha ronda norte.

Dada su localización sobre esta acequia - escorrentía, su construcción no corresponde a la lógica de la creación de los sistemas hidráulicos de la Vega de Valencia por lo que no se puede asegurar por ahora que sus orígenes sean de época medieval islámica. Es cierto que hay referencias de los siglos XIV y XV a estas acequia del Palmar por lo que al menos se le puede atribuir una fecha bajo medieval para su creación. Sin duda se ha mantenido durante siglos hasta la reciente reconstrucción del cajero de la acequia en hormigón.

Este partidor, como todos los del tipo de llengua consiste en un tajamar de piedra situado en el centro de la acequia del Palmar y el cual divide el agua en dos partes proporcionales entre los dos brazos que nacen desde aquí: por la izquierda, saliendo en ángulo recto hacia Alboraia, continua la citada acequia del Palmar en dirección hasta el mar. Mientras que, por la derecha, sigue la acequia de Calvet que actualmente sigue por el margen urbano meridional de la población de Alboraia.

Fuentes Documentales: Trabajos de campo y Documentación parcialmente extraída del texto preliminar del Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia. Catálogo de Bienes Culturales en ámbito no urbano de Valencia, Autor Miguel del Rey