miércoles, 21 de noviembre de 2012

El espai del Riurau i sequer de Giner a Xaló / Miguel del Dey

Riurau i Sequer de Giner en Xaló, un espai on se poden viure els proporcions, les formes i el caràcter de aquell mon agrari de la pansa de Vuit-cents a La Marina
-------
El Riurau y Secadero de Giner en Xaló, donde se puede vivir la experirencia de las formas, las proporciones y el carácter agrario de aquel mundo de la cultura del uva pasa del Ochocientos en La Marina