miércoles, 14 de noviembre de 2012

Torre del Magistre- Alboraia / Miguel del Rey

La Torre de Magistre en Alboraia. Seguint en les torres valencianes presentem hui una torre barroca però dintre de la questió creada amb el chapitell; en este cas pren les formes curvilinees que ya podem vorer a les torres campanar de l´església del Temple, de la mateixa època. L´influencia entre l´arquitectura popular i l´arquitectura culta, es un fet en la arquitectura rural.