domingo, 11 de noviembre de 2012

Sequers de Sol a Xalò / Miguel del Rey


Sequers de Sol a Xalò, annexos al conjunt es riuraus i Sequers de Giner. Una part molt particular d'un conjunt patrimonial d'una qualitat excepcional que l'Ajuntament de Xaló, i la Família Giner per la seua banda, estan intentant conservar per la qualitat de la seua arquitectura, el valor etnològic del conjunt i el potencial cultural que aquest conjunt té en aquest intentar ressorgir d'una tradició tan pròpia de les Marines com és la història i la tradició del raïm passa. Un producte carregat d'història i potser de futur en ser una alternativa diferenciada de producció agrària, enològica i pròpia del món de la pastisseria i el consum tradicional i de qualitat.
-------------------------------
Secaderos de Sol en Xalò, anexos al conjunto se riuraus y sequers de Giner. Una parte muy particular de un conjunto patrimonial de una calidad excepcional que el Ayuntamiento de Xaló, y la Familia Giner, por su parte están intentando conservar por la calidad de su arquitectura, el calor etnológico del conjunto y el potencial cultural que dicho conjunto tiene en este intentar resurgir de una tradición tan propia de Las Marinas como es la historia y la tradición de la uva pasa. Un producto cargado de historia y quizás de futuro al ser una alternativa diferenciada de producción agraria, enológica y propia del mundo de la pastelería y el consumo tradicional y de calidad