lunes, 17 de diciembre de 2012

La Casa Gran a la Dena de Moll i Coll. Morella / Miguel del ReyLa Casa Gran dels senyors d'Ortells en la Dena de Coll i Moll a Morella és un palau possiblement del aixecat entre els segles XVI o XVI, aixecat potser sobre algunes arquitectures anteriors, que ha arribat fins a nosaltres en bon estat, encara que se manté la complexitat de la seva lectura. Possiblement es tracta d'un palau rural d'estructura gòtica tardana amb pati central, hui cobert, amb i un joc d'escales d'una qualitat espacial i plàstica inigualable en el repertori arquitectònic valencià, on tantes i tan interessants escales posseeix. La lògia a l'aragonesa tan primerenca fa pensar més en el s XV que el XVI per el que fa la construcció de la cada que hui veiem.

-----------

La Casa Gran de los señores d´Ortells en la Dena de Coll i Moll en Morella es un palacio posiblemente del levantado entre los siglos XVI o  XVI, levantado quizás sobre alguna arquitectura anterior, que ha llegado hasta nosotros en buen estado, lo que no quita la complejidad de su lectura. Posiblemente se trata de un palacio rural de estructura tardogótica con patio central, hoy cubierto y con un juego de escaleras de una calidad espacial y plástica inigualable en el repertorio arquitectónico valenciano, donde tantas y tan interesantes escaleras posee. La logia a la aragonesa tan primitiva nos hace pensar más en una construcción del s. XV que en el XVI.