viernes, 10 de mayo de 2013

La Alquería de Ponsa o de Bondía en València / Miguel del Rey


Els diaris donen la notícia d'un enfonsament, de la ruïna d'una alqueria, la de Ponsa.
El llarg calvari d'una alqueria destruïda per la desídia i la inoperància: l'Alqueria de Ponsa. Un espai Etnològic d'Interès Local, amb proposta de declaració de Bé de Rellevància Local

Fem una succinta descripció de qual era el seu valor i de com era aquesta alqueria: L'alqueria la constitueixen dos elements principals: una casa de crugies desiguals amb pati posterior i una porxada al fons; més una altra porxada de grans dimensions adossada lateralment a l'edifici principal.
En origen albergava un habitatge en planta baixa, a la manera de la casa del Rellotge a Massarrotjos, més una gran andana superior, avui transformada en habitatge independent amb accés des d'una escala de petites dimensions situada en façana. Després d'aquest cos se situava un pati amb porxada al fons.
El cos perpendicular sembla ser una gran porxada de fabriques de tàpia, que alberga una interessant andana de doble alçada, albergant espais d'ús econòmic i assecadors, de la mateixa alçada que l'anterior, avui separat de la propietat.
La transformació que ha patit la casa, producte de diverses subdivisions de propietat donen una lectura equívoca, però capaç de ser reconduïda en un projecte de restauració integral del que aquesta necessitada l'alqueria en el seu conjunt.
L'arquitectura s'ha desvirtuat en transformar en habitatge l'andana de doble alçada, cosa que ha tingut un efecte nociu en la pròpia estabilitat dels murs, els quals s'han desplomat de manera perillosa. Aquesta intervenció va transformar alhora la façana, la qual va perdre la fenestració original, per la qual cosa seria necessari un estudi estatigràfic que recolzés en la definició de l'estat original, el qual possiblement seria molt similar a l'alqueria abans esmentada de Massarrotjos.
----------
Los periódicos dan la noticia de un hundimiento, de la ruina de una alquería, la de Ponsa.
El largo calvario de una alquería destruida por la desidia y la inoperancia: la Alquería de Ponsa. Un espacio Etnológico de Interés Local, con propuesta de declaración de Bien de Relevancia Local

Hagamos una somera descripción de cual era su valor y de cómo era esta alquería: La alquería la constituyen dos elementos principales: una casa de crujías desiguales con patio posterior y una porxada al fondo; más otra porxada de grandes dimensiones adosada lateralmente al edificio principal.
En origen albergaba una vivienda en planta baja, a la manera de la casa del Rellotge en Massarrotjos, más una gran andana superior, hoy transformada en vivienda independiente con acceso desde una escalera de pequeñas dimensiones situada en fachada. Tras este cuerpo se situaba un patio con porxada al fondo.
El cuerpo perpendicular parece ser una gran porxada de fabricas de tapial, que alberga una interesante andana de doble altura, albergando espacios de uso económico y secaderos, de la misma altura que el anterior, hoy separado de la propiedad.
La transformación que ha sufrido la casa, producto de diversas subdivisiones de propiedad dan una lectura equívoca, pero capaz de ser reconducida en un proyecto de restauración integral del que esta necesitada la alquería en su conjunto.
La arquitectura se ha desvirtuado al transformar en vivienda la andana de doble altura, lo cual ha tenido un efecto nocivo en la propia estabilidad de los muros, los cuales se han desplomado de manera peligrosa. Esta intervención transformó a la vez la fachada, la cual perdió la fenestración original, por lo cual sería necesario un estudio estatigráfico que apoyase en la definición del estado original, el cual posiblemente sería muy similar a la alquería antes citada de Massarrotjos.