martes, 28 de mayo de 2013

L´Alquería del Pi a Borbotó / Miguel del Rey

Font: Catàleg de Bens Patrimonials del Aj. de València. Autor: M. del Rey. Foto: Arxiu Huguet.


L'edifici se situa a la partida del Pla de Sant Bernat a segona línia del camí de Godella, accedint per una entrada pròpia. La seva presència al Camí de Godella és important tant per l'impressionant volum de l'edifici, com per situar-se en una zona de camps d'horta buidats.

L'alqueria del Pi, o de Borbotó, és una de les referències culturals de la nostra arquitectura rural d'origen medieval. L'edifici, recentment restaurat i al qual no hem pogut accedir, respon a un palau rural de la primera part del Cinc-cents i el seu esquema d'ordenació espacial està pròxima a la manera com s'organitza el palau rural urbà tardo medieval, molt llunyà als plantejaments que molt pocs anys després, en la segona meitat el segle, s'introduiran en l'arquitectura valenciana, tant rural com urbana.

Ha estat una de les més importants cases rurals del gòtic civil valencià. El seu esquema, s'estructura a partir d'un pati que possibilita entorn a ell, uns cossos senzills, construïts amb una sola crugia. Un esquema on l'articulació vertical es realitza per mitjà d'una escala que partint del cos primer de construcció després de l'entrada, ix al pati i per mitjà d'un arc al tranquil, ens desembarca davant les sales principals de la planta superior. Sales nobles que es defineixen com un gran espai construït en el qual obren finestrals amb mainells gòtics sobre la façana.

Aquests espais relativament ambigus que albergarien dins d'ells un mobiliari que donarà suport a les funcions pròpies i on les estrades amb dossers estarien presents, a la manera com en les descripcions novel · lesques com a Lo Somni de Joan Joan, on el cavaller s'amagava després de les seves trobades amb la dama. Evidentment la sala del dibuix és molt similar a la que podria definir-se en el seu moment com a sala principal d'aquesta Alqueria del Pi.

La restauració, si bé ha rescatat l'edifici de la ruïna, ha interpretat alguns elements de manera laxa, com és el cas de la torre o donar carta de naturalesa a un cobert lateral, un element impropi que amaga part del volum principal. Aliena en casos al valor de textures i acabats, així com de la inserció en el paisatge.

----------
La Alquería del Pi o de Pino Hermoso. València.

El edificio se sitúa en la partida del Pla de Sant Bernat en segunda línea del camino de Godella, accediéndose por una entrada propia. Su presencia en el Camino de Godella es importante tanto por el impresionante volumen del edificio, como por situarse en una zona de campos de huerta despejados.

La alquería del Pí, o de Borbotó, es una de las referencias culturales de nuestra arquitectura rural de origen medieval. El edificio, recientemente restaurado y al cual no hemos podido acceder, responde a un palacio rural de la primera parte del Quinientos y su esquema de ordenación espacial está próxima a la manera como se organiza el palacio rural urbano tardo medieval, muy lejano a los planteamientos que muy pocos años después, en la segunda mitad el siglo, se introducirán en la arquitectura valenciana, tanto rural como urbana.

Ha sido una de las más importantes casas rurales del gótico civil valenciano. Su esquema, se estructura a partir de un patio que posibilita entorno a él, unos cuerpos sencillos, construidos con una sola crujía. Un esquema donde la articulación vertical se realiza por medio de una escalera que partiendo del cuerpo primero de construcción tras la entrada, sale al patio y por medio de un arco al tranquil, nos desembarca frente a la salas principales de la planta superior. Salas nobles que se definen como un gran espacio construido en el que abren ventanales con parteluces  góticos sobre la fachada.

Estos espacios relativamente ambiguos que albergarían dentro de ellos un mobiliario que apoyará las funciones propias y donde los estrados con doseles estarían presentes, a la manera como en las descripciones novelescas como en Lo Somni de Joan Joan, donde el caballero se escondía tras sus encuentros con la dama. Evidentemente la sala del dibujo es muy similar a la que podría definirse en su momento como sala principal de esta Alquería del Pí.

La restauración, si bien ha rescatado al edificio de la ruina, ha interpretado algunos elementos de manera laxa, como es el caso de la torre  o dar carta de naturaleza  a un cobertizo lateral, un elemento impropio que oculta parte del volumen principal. Ajena en casos al valor de texturas y acabados, así como de la inserción en el paisaje.