viernes, 14 de junio de 2013

Pel dret a la memoria i a l´amnèsia / El Punt 13-07-2003


Sembla que fa quatre dies, però no, ja fa un temps a El Punt, parlàvem d'aquestes qüestions ....

A Miguel del Rey, per la seua tasca se li identifica automàticament com un defensor del món rural, deia el periodista.

Jo li contestava. "Si bé provinc del medi rural, em considero una persona completament urbana, de València, la meua ciutat. Un no és d'on naix, sinó d'on vol, o pot ser. Nàixer en un lloc o en un altre és un condició heretada i jo prefereixo les condicions adquirides, per lliures "

"A més, reivindico l'amnèsia, la possibilitat de no sentir-me oprimit per una herència, de la mateixa manera que entenc que qualsevol ciutadà, si ho desitja, té dret a sentir que la seua vida està lligada a la terra i les seues tradicions. Dues coses podrien ser compatibles si les nostres ciutats fossin més obertes, van ser de veritat el que són, estructures territorials inserides en un territori ampli. estructures metropolitanes, on l'urbà no ha d'excloure per necessitat el rural "

Hui segueixo dient: i tant que m'interessa en món rural, les seves formes, els seus paisatges i el paisanatge ...., i des d'aquestes imatges i abstraccions hem creat nous jardins, noves arquitectures que s'insereixen de manera amable en un món tan fantàstic com atractiu .... com és el món rural.

 

Parece que hace cuatro días, pero no, ya hace un tiempo en El Punt, hablábamos de estas cuestiones ....

A Miguel del Rey, por su labor se le identifica automáticamente como un defensor del mundo rural, decía el periodista.

Yo le contestaba. "Si bien provengo del medio rural, me considero una persona completamente urbana, de Valencia, mi ciudad. Uno no es de donde nace, sino de donde quiere, o puede ser. Nacer en un lugar o en otro es un condición heredada y yo prefiero las condiciones adquiridas, por libres "

" y diría más, reivindico la amnesia, la posibilidad de no sentirme oprimido por una herencia, de la misma manera que entiendo que cualquier ciudadano, si lo desea, tiene derecho a sentir que su vida está ligada a la tierra y sus tradiciones. Las dos cosas podrían ser compatibles si nuestras ciudades fueran más abiertas, fueron de verdad aquello que son, estructuras territoriales insertas en un territorio amplio. Estructuras metropolitanas, donde lo urbano no debe de excluir por necesidad aquello rural "

Hoy sigo diciendo: claro que me interesa en mundo rural, sus formas, sus paisajes y el paisanaje...., y desde esas imágenes y abstracciones me creado nuevos jardines, nuevas arquitecturas que se insertan de manera amable en un mundo tan fantástico como atractivo .... como es el mundo rural.