miércoles, 10 de febrero de 2021

Riurau de la Casa de l'Abaetgera. Calp

Cast) La masía es un conjunto importante formado por la vivienda y los corrales, junto a algún almacén y sobre todo un largo y bonito riurau que domina la imagen de la masía. Dispuesta en una meseta sobre una colina, la vista se desparrama en abancalamientos descendentes que le ofrecen una preciosa vista sobre la línea de costa. El riurau, junto a la explanada frontal, que fue el antiguo sequer. Sus intervenciones de restauración no han sido muy felices. El riurau, por su parte, se encuentra en buen estado. Se formaliza a partir del seis ojos adintelados por bigas de madera que soportan una cubierta de biguetería de madera de mobila. Esta estructura a modo de secadero sobrepuesta al volumen de la casa alargándose más allá de su fachada. La vivienda, aunque se usa como casa de recreo y apoyo al trabajo agrario, en una finca dedicada en concreto al cultivo de l. almendra hasta hace unos años.

Val) La masia és un conjunt important format per la vivenda i els corrals, al costat d'algun magatzem i sobretot un llarg i bonic riurau dominant la imatge de la masia. Disposada en un altiplà sobre un tossal, la vista s'escampa en abancalaments descendents que li ofereixen una preciosa vista sobre la línia de costa. El riurau, al costat de l'esplanada frontal, que va ser l'antic sequer. Les intervencions de restauració no han estat molt feliços. El riurau, per la seua banda, es troba en bon estat. Es formalitza a partir d'el 6 ulls adintelados per bigues de fusta que suporten una coberta de biguetería de fusta de mobila. Aquesta estructura a manera de assecador sobreposada a l'volum de la casa allargant més enllà de la seva façana. L'habitatge, encara que s'usa com a casa de recreació i suport a la feina agrari, en una finca dedicada en concret a el cultiu de l. ametlla fins fa uns anys.


 

Informació sobre el riurau extreta de la revista Riuraus Vuis nº 6. (J. Vicent Sanchez i Miguel del Rey)

ELS ULLS DEL RIURAU:  sis ulls oberts i adosats a la façana sur, la principal.

AMPLADA: 3,20  mts.         ALÇADA: - mts.

LONGITUD: 18 mts.

FORMA:  pòrtic allindat amb bigues de fusta.

 MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ:

Parets: mamposteria de pedra calcària i maçoneria. Deficientment encalada.

Sostre: bigues, reformat.

Sòl: pis en ciment.

Ulls: Pedra calcària i bigues de fusta.

Pilars: Pedra calcària i maçoneria.

BÉNS IMMOBLES I CONTEXT: El riurau vinculat a peòpia masia de camp.

BÉNS MOBLES:  No hi han bens de relevància

ÚS DEL RIURAU:  Per la seua grandària i característiques, el riurau assecava el raïm de pansa, encara que també s’utilitzava per fer vida domèstica.

 

OBSERVACIONS:

Segons s’indica al Diccionari de Calp, a finals del S. XIX la casa pertanyia a Joaquim Diego Santamaria, que era veí de Sueca. Aquest li la deixaria al seu fill Joaquín Diego Bel·lán, per després deixar-la en herència a les seues filles. La casa servia per èpoques d’estiueig dels seus propietaris, si bé es desconeix la seua etimologia. No obstant això, l’abadejo és la forma més comuna-valenciana d’anomenar el bacallà a les terres de Sueca, per la qual cosa es podria pressuposar que l’etimologia podria respondre a un malnom de la família d’origen.  Actualment, la casa pertany a la família Oltra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario