martes, 3 de julio de 2012

Cases Tamarit, nº 2 y 4 Oliva. Una casa de finals del s XV,Entrada a les Cases Tamarit, nº 2 y 4 Oliva. Una casa de finals del S. XV, amb posterior modificacións, però que manté el esquema mes primitiu de la estructura tipológica a partir de la qual es construira la casa rural valenciana de origen podrien dir modern. En este cas la estructura ya está molt definida, en navades paral·leles a façana, pero la composició es dubtosa, amb la porta lateralitzada. L´arc central es espectacular i está en molt bon estat. 
L´estructura es de atavóns i tapia. En la actualitat inclou una casa , la nº 2, de origen més antic, posiblement d ´época de Repartiment o incús anterior, una casa de uns 4 metres de amplaria, del antic parcelari i que originariament era coberta amb bòveda
Restauració de 2005. Actual Museu etnològic

Foto de Miguel del Rey 2005.