martes, 17 de julio de 2012

Obres il·legals a l´alquería de Requení a Albaraia

ALQUERIA Requeni. Alboraia, a la partida de Calvet
Els tipus de fàbrica i la composició de façana indiquen que ens trobem davant d'un dels més antics edificis rurals d'aquesta part de l'horta, que es pot datar al voltant del segle XVII. Els seus actuals propietaris la creuen originària del segle XV.La seua tipologia respon a la d'una casa d'una crugia paral • lela a façana, murs de càrrega construïts amb tàpia, amb verdugades de maó ceràmic. S'observen així mateix draps de fàbrica de maó disposats a soga. En planta baixa es disposa habitatge i en pis s'ubica l'andana, cobrint tot a una aigua amb coberta de teula corba que aboca a façana d'accés, orientada cap al sud.
L'accés es realitza a través de l'arc de mig punt construït amb maó a plec de llibre.
El conjunt de la granja agrària inclou a més del cos principal unes porxadas annexes i un petit pati posterior, a més d'uns espais oberts frontals i laterals a la casa.
La casa se li proposa protecció integral, que inclou en aquest cas: Conservació de la volumetria de l'edifici principal, valorant les fàbriques, acabats, etc. Respecte dels buits històrics, dimensions, acabats, rejería i fusteria en el cas elements de particular importància. Conservació de la coberta i el ràfec. Conservació dels murs estructurals i dels forjats i coberta. Conservació de la xemeneia

La fitxa es pot descarregar en el següent link
http://www.cma.gva.es/contenidoHtmlArea/contenido/66323/cas/07.pdf
La Alqueria del Requení es troba en A LA PÀGINA 28 I 29 del pdf que s'obre.