martes, 3 de julio de 2012

Mas de Troncho a Castellfort. Els Ports.


Exemple de masia adosada a un desnivell.