martes, 24 de julio de 2012

Cas de Mossen Joan-Onil/ Masets d´Onil

Era una casa de gran dimensions, senyorial, sobretot la part reservada als propietaris. Tenia capacitat per a dos famílies: la del mitjer, que ocupa la part més humil; i la del propietari, que ho fa a la resta de la casa.
La casa té dos parts clarament diferenciades: la part destinada a la vivenda, amb dos altures i una cambra superior; i el pati i la zona destinada a corral, amb el seu característic mur coronat amb merlets.

La casa era habitada la major part de l’any pel mitjer, persona al servei del propietari que duu l’explotació de les terres de manera constant i regular, ocupant-se, tanmateix, del seu manteniment. Els propietaris sols habitaven la vivenda en períodes estivals i dades assenyalades.
A meitat del segle XIX, la casa era propietat de la família Payá. En ella van estar el Cardenal Payá, personatge molt relacionat amb el poble d’Onil, i el seu nebot, José María Payá Alonso de Medina, els quals van saber mantenir-la amb certa gràcia.
Hui en dia, hi ha zones de la casa que es troben en situació de ruïna evident i altres que, a causa dels canvis de propietaris, i últimament, l’alteració de les seues funcions originals, han sigut rehabilitades prestant poca atenció a l’estètica original de l’edificació.