viernes, 29 de noviembre de 2013

VERsus 2014-INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERNACULAR HERITAGE, SUSTAINABILITY AND EARTHEN ARCHITECTURE


Investigadors, animeuse/Investigadores, ánimo - Arquitectura Rural Valenciana estará pròxima

VerSus 2014 | 2nd Mediterra | 2nd ResTAPIA - INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERNACULAR HERITAGE, SUSTAINABILITY AND EARTHEN ARCHITECTURE
Versus 2014, és un congrés internacional sobre les Lliçons de l'arquitectura vernacla per a la Sostenibilitat i tindrà lloc els dies 11, 12 i 13 de setembre de 2014, a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València, porció Organitzat l'Institut de Restauració del Patrimoni-UPV (Espanya) i l'Escola Superior Gallaecia (Portugal), Amb La Col · laboració de les Universitats de Càller i Florència (Itàlia) i CRAterre - Escola Nacional Superior d'Arquitectura de Grenoble (Baix l'aval de la Càtedra UNESCO de arquitectura de Terra i do mediterrània vermell), França .
Dins del Congrés davant 2.014 en si s'allotgen Mediterra 2014, El Segon congrés d'Arquitectura de Terra a la Mediterrània , de Com una Secció Específica Dedicada a l'arquitectura de terra de l'àrea mediterrània i ResTapia 2014 , El Segon congrés de Restauració d'Arquitectura de Terra , en general , i de tàpia , en particular .
El Programa de Versus 2014 INCLOU Conferències convidades impartides porció Conferenciants destacats a nivell internacional en el Tema i Presentació de Comunicacions i els pòsters Durant els Dies 11 i 12 de setembre de 2014, i una jornada de visites Tècniques El dia 13 de setembre de 2014. El Dia Previ al congrés, el 10 setembre 2014 en si realitzaran Tallers Pràctics .
Més informació :

VerSus 2014 | 2nd Mediterra | 2nd ResTAPIA - INTERNATIONAL CONFERENCE ON VERNACULAR HERITAGE, SUSTAINABILITY AND EARTHEN ARCHITECTURE
VerSus 2014, es un congreso internacional sobre las Lecciones de la arquitectura vernácula para la sostenibilidad y tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2014, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, organizado por el  Instituto de Restauración del Patrimonio-UPV (España) y la Escola Superior Gallaecia (Portugal), con la colaboración de las universidades de Cagliari y Florencia (Italia) y CRAterre-Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Grenoble (bajo el aval de la Cátedra UNESCO de Arquitectura de Tierra y su red mediterránea), Francia.
Dentro del Congreso VerSus 2014 se alojan Mediterra 2014, el segundo congreso de arquitectura tierra en el Mediterráneo, como una sección específica dedicada a la arquitectura de tierra del área mediterránea y ResTapia 2014, el segundo congreso de restauración de arquitectura de tierra, en general, y de tapia, en particular.
El programa de VerSus 2014 incluye conferencias invitadas impartidas por conferenciantes destacados a nivel internacional en el tema y presentación de comunicaciones y pósters durante los días 11 y 12 de septiembre de 2014, y una jornada de visitas técnicas el día 13 de septiembre de 2014. El día previo al congreso, el 10 de septiembre de 2014 se realizarán talleres prácticos.
Más información: