martes, 12 de noviembre de 2013

L'alqueria de la Serena, Benifarrag-Alfara. Sobre 1590Les disquisicions arquitectòniques sobre el nou llenguatge que el Patriarca Ribera imposa a l'arquitectura oficial, prenen forma en l'arquitectura de les classes benestants. El classicisme serà la norma des de la qual s'interpretarà la tradició arquitectònica valenciana. La torre ja mai serà prismàtica i aterrassada, els chapiteles austriacistes marcarçan els acabats per sempre en l'Horta i a la ciutat de València. Les lotjes superiors dominaran la forma i les rematades dels edificis en l'arquitectura domèstica, però també en l'oficial, com a l'Ajuntament de Llíria o en el peça canònica per excel · lència: El Col · legi del Patriarca.
Aquesta alqueria serà el vaixell insígnia de la nova arquitectura.

La alquería de la Sirena, Benifarrag-Alfara. Sobre 1590
Las disquisiciones arquitectónicas sobre el nuevo lenguaje que el Patriarca Ribera impone en la arquitectura oficial, toman forma en la arquitectura de las clases acomodadas. El clasicismo será la norma desde la cual se interpretará la tradición arquitectónica valenciana. La torre ya nunca será prismática y aterrazada, los chapiteles austracistas marcarçan los acabados para siempre en l`Horta y en la ciudad de València. las logietas superiores dominaran la forma y los remates de los edificios en la arquitectura doméstica, pero también en la oficial, como en el Ayuntamiento de Lliria o en la pieza canónica por excelencia: El Colegio del Patriarca.
Esta alquería será el buque insignia de la nueva arquitectura.