miércoles, 13 de marzo de 2013

Casa Carreta en Altea / Miguel del Rey

Atenent a una imatge que aporta Gorka Eleizalde, acompanyo el següent comentari sobre la Casa Carreta i l'arquitectura del "xalet" a l'Altea de la primera meitat del Segle XX.

La casa Carreta, o Vila Sant Francesc, pertany a aquesta arquitectura eclèctica que baix la denominació genèrica de "Xalet" es va donar a l'Altea dels anys 20 al 55 del segle XX. És un dels exemples, com Mari i Cel, la Casa Marín, Bermejo, etc., Que ens van acompanyar en el paisatge alteà heretat i característic d'aquesta part del terme municipal. En la cultura alteana està pendent un estudi particularitzat d'aquestes arquitectures i els arquitectes, o mestres d'obra, que les van aixecar.
La seua arquitectura ens mostra l'esquema típic d'aquest tipus de cases compactes de dos cossos de construcció, un d'ells una esvelta torre disposada sobre el lateral de manera que aquesta es pot percebre en tota la seua alçada; recolzat aquest domini del territori per la ubicació sobre una elevació del terreny, el que fa que la torre adquireixi en el paisatge una alçada i un valor principal. Davant del volum compacte es disposa un porxo de tres arcades i sobre ell una terrassa de molt bones vistes sobre la vila d'Altea i també sobre el riu.

------------------------------------- 
Atendiendo a una imagen que aporta Gorka Eleizalde, acompaño el siguiente comentario sobre la Casa Carreta y la arquitectura del "chalet" en la Altea de la primera mitad del Siglo XX.

La casa Carreta, o Villa San Francisco, pertenece a esa arquitectura ecléctica que bajo la denominación genérica de “Chalet” se dio en la Altea de los años 20 al 55 del S. XX. Es uno de los ejemplos, como Mari i Cel, la Casa Marín, Bermejo, etc., que nos acompañaron en el paisaje alteano heredado y característico de esta parte del término municipal. En la cultura alteana está pendiente un estudio particularizado de estas arquitecturas y los arquitectos, o maestros de obra, que las levantaron.
Su arquitectura nos muestra el esquema típico de este tipo de casas compactas de dos cuerpos de construcción, uno de ellos una esbelta torre dispuesta sobre el lateral de manera que esta puede percibirse en toda su altura; apoyado ese dominio del territorio por su ubicación sobre una elevación del terreno, lo que hace que la torre adquiera en el paisaje una altura y un valor principal. Frente al volumen compacto se dispone un porche de tres arcadas y sobre él una terraza de muy buenas vistas sobre la villa de Altea y también sobre el río.