domingo, 3 de marzo de 2013

Manuel Sanchis Guarner y el seu LLibre"Els Molins de Vent de Mallorca"/ Miguel del Rey

Es el primer dels llibres que publica sobre aquest tema d´arquitectura popular i amb ell anseta la relació amb l´editorial Barcino. Es l´any 1955 i viu encara a Mallorca. Es tracat d´un opuscle de 57 planes de 19 per 13,5 cm, editat en rústica amb una informació gràfica impotant en la quan es barregen fotografíes, dibuixos i làmines de pintures sobre temes propis de l´obra. Junt a les imatges del autor, fotografies i algúns esquemes i dibujos, en general aporta làmines de Francecs de B. Moll, de Miquel Fullana, algunes de Julio Caro Baroja, etc. i les fotografies de Tous, de l´editorial Roco, i de l´Album Meravella.
És un dels estudis més atractius i novedosos dins el panorama de monografies sobre temes d'arquitectura popular, o més aviat arquitectura rural, diria jo. Ens permet conèixer les vinculacions amb la mediterraneïtat, amb l'àrea de cultura catalana, i la seua inserció en el panorama d'aquestes arquitectures a la península ibérica; és un estudi ampli, sense els complexos del contemporani; lluny de les mirades excessivament localistes que en l´actualitat trobem en particular en l'àmbit del Principat. Mirades aquests últimes que no permeten una visió clara i atractiva de la complexitat cultural del nostre país dintre del seu ambit natural: les terres catalanes, valencianes i balears.  
-------------------------------
Es el primero de los libros que publica sobre este tema de arquitectura popular y con él inaugura su relación con la editorial Barcino. Es el año 1955 y vive todavía en Mallorca. Se trata de un opúsculo de 57 páginas de 19 por 13,5 cm, editado en rústica con una información gráfica potente, donde se mezclan fotografías, dibujos y láminas de pinturas sobre temas propios de la obra. Junto a las imágenes del autor, fotografías y algunos esquemas y dibujos, aporta láminas de Francecs de B. Moll, de Miquel Fullana, algunas de Julio Caro Baroja, etc. y las fotografías de Tous, de la editorial Roco, y del Album Maravella.
Es uno de los estudios mas atractivos y novedosos dentro del panorama de monografías sobre temas de arquitectura popular, o más bien arquitectura rural, diría yo. Nos permite conocer las vinculaciones con la mediterraneidad, con el área de cultura catalana, y su inserción en el panorama de estas arquitecturas en la península ibérica, Un estudio amplio, sin los complejos de lo contemporáneo; lejos de las miradas excesivamente localistas, en particular las que en la actualidad vemos en el ámbito catalán. Miradas que no permiten una visión clara y atractiva de la complejidad cultural de nuestro país en el ámbito catalano-valenciano-balear.

Mes información en la conferencia dictada a la Seu de la UCE, a Prada - Curs 2011