martes, 5 de marzo de 2013

Casa rural entre Foios i Cases de Bárcena/ Miguel del Rey


Casa de de dues crugies, amb composició simètrica, però no centrada, coberta a dues aigües amb ràfec horitzontal a façana, més una porxada i un tercer annex com espais econòmics vinculats a la casa, amb bona sintaxi amb el cos principal. Un conjunt ben conservat, en ús com a granja agrària, amb els seus camps ben cuidats. És com la icona rural de la petita casa agrària en zona de regadiu i d'origen modern.
-------------
Casa de de dos crujías, con composición simétrica, pero no centrada, cubierta a dos aguas con alero horizontal a fachada, más una porchada y un tercer anexo como espacios económicos vinculados a la casa, con buena sintaxis con el cuerpo principal. Un conjunto bien conservado, en uso como granja agraria, con sus campos bien cuidados. Es como el icono rural de la pequeña casa agraria en zona de regadío y de origen moderno.